Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Dielo  

Publikovaná tvorba

Próza:
Tá zem vábna, Mt 1907
Márnosť všetko, Mt 1908
Hrdinovia, Pa 1928
Všetko za národ, Pa 1930
Dve doby, Mt 1937

Výbery z prózy:
Dedinské povesti, Pa 1920
Novohradská dedina, Mt 1937
Výber z diela, Mt 1937
Výber z rozprávok, Mt 1937
Prvé kroky, Mt 1938
Skúsenosť, Mt 1952
Hrdinovia, Ba 1953
Za koho ísť?, Ba 1956
Mojžík a iné rozprávky, Ba 1956
Ťapákovci a iné poviedky, Ba 1960
Ťažké položenie, Ba 1964
Veľké šťastie, Ba 1967
Dielo 1-2, Ba 1971
Bez hrdosti, Ba 1973
Hrdinovia, Ba 1985

Dráma:
Chudobná rodina, Mt 1921
Páva, Mt 1923
Ťapákovci, Ba 1979 (zdramatizoval O. Šulaj)
Odpoveď, Slov. pohľady, 50, 1934, s. 228-237

Korešpondencia:
Korešpondenia Timravy a Šoltésovej, Ba 1952 (editor I. Kusý)
Petrus, P.: Listy Boženy Slančíkovej Timravy, Prešov 1994

Sobrané spisy:
Sobrané spisy 1-12, Mt 1921-45
Sobrané spisy 1-7, Ba 1955-59

Televízne adaptácie jej diel (všetko Čs. televízia, Bratislava):
Ondro Karman (réžia C. Valšík, 1974)
Na jednom dvore (upravila H. Križanová-Brindzová, réža K.Strážnický, 1976)
Páva (úprava a réžia Ľ. Fifík, 1976)
Ťapákovci (scenár O. Šulaj, réžia Ľ. Vajdička, 1977)
V predvečer (scéna H. Križanová-Brindzová, réžia Ľ. Fifík, 1979)
Katedra (scenár A. Hollá, J. Beňovský a M. Ťapák, réžia M. Ťapák, 1980)
Veľké šťastie (scenár J. Števček, réžia M. Pietor, 1982)
Skon Paľa Ročku (scenár M. Šulík a M. Zachar, réžia M. Šulík, 1987)

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk