Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Dokumenty, pamätníky  

Pamiatky a archívne dokumenty v Polichne

 • Rodný dom - postavený na pôvodnom mieste v roku 1872 (boli v nej tri izby v jednom rade). Okrem toho tu bola priestranná kuchyňa. Pri poslednej oprave fary odstránili z jedálne staré veľké črepové kachle, do ktorých sa kúrilo zvonku, z podkomínovej miestnosti
 • Pamätná tabuľa (od roku 1967) s nápisom: "Tu sa 2.10.1867 narodila a do roku 1909 žila Božena Slančíková Timrava slovenská spisovateľka"
 • Studnička Timrava (aj Cimrava) v chotári medzi obcou Polichno a Abelová, podľa ktorej si dala pseudonym. Pôvodná studnička i strom kde sedávala už neexistuje
  Návšteva predsedu Matice Slovenskej Jozefa Markuša pri studni Timrava
 • Knižnica B.S.Timravy v Polichne
 • Divadlo
  Vzniklo v roku 1949 a trvalo do roku 1953. Bol to nápad niektorých mladých ľudí, medzi nimi bola i Esta Slančíková (manželka učiteľa Štefana Slančíka), Ondrej Koporec, Pavel Koporec, Zuzana Ambróšová, Anna Sihelská, Ján Koska, Ondrej Riaz a mnohí ďalší.
  Mládež sa schádzala v miestnej škole (vtedy ešte nestál kultúrny dom). Večer postavili kulisy a ráno už musela byť trieda uprataná, aby sa v nej mohlo vyučovať. Kedže nebola ešte ani zavedená elektrina, svietilo sa pomocou troch autobatérií z Lovinobane, ktoré vydržali svietiť do rána. Kedže hrávali aj divadelné hry od Timravy, požiadali ju, prostredníctvom jej synovca Štefana, o finančnú pomoc. Timrava bola rada, že hrajú aj jej divadelné hry, a tak im poslala 500 korún na kostýmy. Mládež ju pozvala aj na predstavenie ale neprišla, lebo už nebola schopná cestovať.
  V roku 1953 po menovej reforme sa súbor rozpadol.
  Divadlo sa v Políchne samozrejme hrávalo aj predtým aj potom, či už ako školské predstavenia alebo sa políchňanská mládež zišla, aby sa zabavila a pobavila aj ostatných. Chodievalo sa hrávať aj do iných dedín.
  Posledné školské predstavenie sa hralo na záver školského roku 1972/73 pod názvom "Princezná Sedmokráska".
  Divadelný krúžok pod vedením učiteľa Michala Ondrejoviča z roku 1934
www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk