Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

140. výročie narodenia B.S.Timravy

Dňa 29.9.2007 sa konali v obci oslavy pri príležitosti 140. výročia narodenia spisovateľky B.S.Timravy (nar. 2.10.1867) a 540. výročia prvej písomnej zmienky o obci Polichno.

program dňa
8:00Turistický pochod „Timraviným chodníčkom“ (zraz účastníkov pred budovou Gymnázia B.S.Timravy v Lučenci)
8:30Odchod účastníkov do Polichna
9:00Slávnostné zhromaždenie pred rodným domom B.S.Timravy v Polichne
9:30Odchod autobusmi do Ábelovej
10:15-13:00Pochod po trase: Abelovské lazy-Bralce-Polichno
13:00Príchod účastníkov do Polichna, občerstvenie (guľáš)
13:30Príhovor starostu obce
13:45Príhovor hostí
14:00Kultúrny program v KD v Polichne

Počasie sa nám vydarilo, ako každý rok, len nám tohto roku veľmi nevyšla organizácia. Škoda že práve na okrúhle výročie. Chýbali niektorí pozvaní hostia, aj tí, ktorí sedia v parlamentných laviciach. Zdá sa, že slovenská kultúra je v našom štáte okrajová záležitosť, o čom svedčí aj ten fakt, že sa nám nepodaril pri tejto príležitosti pokrstiť, myslím si že vydarený, filmový dokument o našej rodáčke spisovateľke Božene Slančíkovej. Aj jej rodný dom je v zlom stave a potrebuje nutne vymeniť strechu, ale bez pomoci štátu vlastník budovy evanjelická cirkev a.v. nemá dostatok prostriedkov na jej opravu. Môže sa stať, že z celej stavby zostanú len múry, ako je tomu na abelovskej fare, rodisku Samuela Mikovínyho a J.Š.Petiana.
Dúfam, že sa nám podarí zohnať finančné prostriedky, aj za pomoci štátnych orgánov na výrobu spomínaného dokumentu o Timrave a aj na opravu strechy jej rodného domu. Blíži sa novembrové celoslovenské finále v prednese pôvodnej prózy, „Timravina studnička“, a bolo by pekné krstiť dokument pri tejto príležitosti v jej rodisku.

zhromaždenie študentov a hostí v kostole na Polichne príhovor k študentom: univ. prof. Marčok
zľava stojaci: Katarína, starostarosta obe J.Slovenčák, prof. M.Marčok, diakon J. Holek, správca MS dr. Bielik, riaditeľ novohradskej knižnice dr.P.Urbančok, správca domu MS v Lučenci D. Kubinec odovzdávanie pamätných medailí turistom na Bralcoch, poďakovanie za ocenenie
www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk