Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

Juraj Čečetka - 100. výročie narodenia

V pondelok 23. 4. 2007 sme si pripomenuli 100. výročie narodenia prof. PhDr. Juraja Čečetku, vysokoškolského pedagóga, ktorý sa narodil v rodine políchňanského učiteľa Alexandra Čečetku a Izabely Čečetkovej rod. Slančíkovej. Pri tejto príležitosti sme 27. 4. 2007 odhalili pamätnú tabuľu na jeho rodnom dome.

Program v tento deň:
09:30Otvorenie-hudobný pozdrav
10:00Seminár oživote a diele prof. PhDr. Juraja Čečetku
12:30Prestávka
13:30Odchod autobusom do Políchna
14:00Poklona v kostole ECAV
Slávnostné zhromaždenie pri rodnom dome, odhalenie pamätnej tabule
Záver

Seminár sa konal v priestoroch ĽŠU v Lučenci a zúčastnila sa na ňom, okrem iných, aj dcéra prof. Čečetku dr. Renata Kleinová, ktorá vo svojom príspevku spomenula aj jeho umelecké sklony (rezbárstvo) a jeho vzťah k turistike a prírode.
Hlavný referát o živote a diele predniesol prof. Pšenák z Filozofickej fakulty.
Doplnil ho svojím referátom a spomienkami prof. Ľ. Macháček z Fakulty Cyrila a Metoda v Trnave.
Ďalšie príspevky zazneli od zástupcov Matice Slovenskej T. Vinklera a D. Kubinca.
Seminára sa zúčastnil aj primátor mesta Lučenec M. Marko a vedúca kultúrneho odelenia Mú. K. Ďurišová.

V evanjelickom chráme v Polichne sme sa prostredníctvom diakona J. Holeka poklonili osobnosti prof. PhDr. Juraja Čečetku.
Pamätnú tabuľu na rodnom dome odhalila dcéra dr. R. Kleinová.
Deň končil diskusiami na slávnostnej recepcii usporiadanej k tomuto výročiu.
Na záver sme si všetci sľúbili, že sa stretneme na jeseň v októbri pri príležitosti okrúhleho 140. výročia od narodenia spisovateľky B.S.Timravy, ktorá bola tetou prof. Juraja Čečetku. Tento rok si pripomenieme tiež 540. výročie prvej písomnej zmienky o obci Políchno a 180 rokov od postavenia budovy ev. fary v Polichne.

Ďakujeme všetkým za účasť a hlavne všetkým organizátorom tohto významného podujatia v našej obci.

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk