Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Rodisko, rodný dom  

Kostol ev.a.v. v Polichne

Kostol z roku 1911 O prvom drevenom ev. kostole v Polichne nemáme zatiaľ archívne dokumenty, bol zbúraný a rozobratý v roku 1685. Druhý ev. kostol bol postavený za úradovania ev. farára Andreja Columbiho v roku 1688 nad obcou pri cintoríne (na tarate), Kostol v druhej polovici 18.stor. schátral (údajne vyhorel).
Kostol v súčasnostiDnešný ev.a.v. kostol klasicistický bol postavený v roku 1788 za pôsobenia Adama Petiana. Veža bola pristavaná v roku 1813. Kostol mal štvorhranú podobu. 21.mája 1854 pri požiari obce Polichno kostol vyhorel, rozliali sa aj tri zvony na veži. Kostol bol opravený v roku 1857 (prikrytý črepom), vežu obnovili v roku 1858. Z troch rozliatych zvonov sa ulial jeden. Nápis na zvone: "Z ohne byl jsem v peci ohni, hlas múj srdce lidské pohni!" (bol najväčší 3 centy vážiaci). V roku 1858 boli nadobudnuté ešte dva nové zvony. V roku 1862-63 bol zväčšený a v roku 1870-71 "dotáčaný" od východu okrúhlym výpustom. Je to sieňová stavba s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou. Priestory zaklenuté konchou a rovným stropom. Fasáda hladká, veža zastrešená prilbou, dlhý je 16 metrov a široký 7,5 metra. Veža kostola je vysoká 19 metrov na nej tri malé zvony 168, 95, 59kg.

Oltár

Oltár od Ľudovíta Kubányho Klasicistický z roku 1891-99 tzv. neobarokový polychromová drevorezba. Namaľovanie oltárneho obrazu sprostredkoval Pavel Slančík ev. farár u Jozefa Božetecha Klemensa. Ten namaľoval obraz Krista pri studni Jakubovej. V roku 1875 začal Klemensov obraz podliehať skaze. Miesto neho nový, s rovnakou tematikou namaľoval Ľudovít Kubányi (1855-1912, maliar syn farára z Dolných Strhár).


Kazateľnica

Kazateľnica Neslohová (časť klasicistická) z konca 18.storočia a z konca 19.storočia, polychromovaná drevorezba.

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk