Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Timravina studnička  

Súťaž "Timravina studnička"

Každoročne na jeseň organizuje mesto Lučenec, oddelenie kultúry v spolupráci s Novohradským osvetovým stediskom a Domom Matice slovenskej v Lučenci celoslovenskú súťaž v prednese pôvodnej Slovenskej prózy Timravina studnička.

Jedná sa o jedinú súťaž na Slovensku, v ktorej sa prednáša výlučne pôvodná slovenská próza.

S myšlienkou organizovať túto súťaž prišiel p. Pavol Filčík.

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk